சினேகிதி ஓர் அறிமுகம்

சினேகிதி என்ற அமைப்பு வளர் இளம் பெண்களுக்காக பெண்கள் முன்னேற்றம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தினால் (Centre for Women's Development and Research-CWDR) 2003ம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு.


சினேகிதியின் நோக்கம் மற்றும் செயல்பாடுகள்
  • வளர் இளம் பெண்களுக்கான பாலியல் இனப்பெருக்க நலன் மற்றும் உரிமைகளை அறிய மற்றும் அடைய செயல்படுவது
  • வாழ்க்கைக் கல்வியைப் பற்றியும் உடல் உறுப்புகளைப் பற்றியும் பயிற்சி அளிப்பது, பாலினம் மற்றும் பாலியல் பற்றி எடுத்துரைப்பது.
  • பாலியல் சமத்துவ கல்வி அளிப்பது.
  • வளர் இளம் பெண்களை ஒருங்கிணைத்து பாலியல் இனப்பெருக்க நலன் மற்றும் உரிமைகள் (Sexual and Reproductive health Rights-SRHR) அடைவதற்கான சமுக வக்காலத்து செயல்களில் ஈடுபடுவது.
"

பாலியல் இனப்பெருக்க நலன் மற்றும் உரிமைகள் ஒரு மனித உரிமை அதை நனவாக்க ஒன்றுபடுவோம்

Sexual and Reproductive health Rights-SRHR is Human Right Let's together make it a Reality

"